Ons privacybeleid: wet op de persoonsgegevens

Omgaan met persoonsgegevens

1. Om offertes en facturen op te stellen heb ik adresgegevens nodig. Voor het verzenden van de nieuwsbrief heb ik naam en e-mailadres nodig.

2. Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.

3. Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden, noch geef ik ze weg tegen wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven bij mij.

4. Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden na 4 weken verwijderd. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden niet in een data base bewaard. Maar in de boekhouding op papier in een ordner.

5. Ik doe er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

6. Norton Anti Virus geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

7. Uitgestelde betalingen. Gegevens worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Na complete betaling ( max 31 dagen) worden deze gegevens door de papier versnipperaar gehaald zodat alle opgeslagen gegevens zijn vernietigd.